Grupy terapeutyczne dla dzieci

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy cykl treningów, których celem jest rozwijanie określonych sfer i umiejętności. Trening odbywa się raz w tygodniu, ma charakter zamknięty. Niezbędny jest udział dziecka w całym cyklu zajęć. Pierwsze zajęcia to spotkanie z rodzicami (ustalenie zasad, przekazanie informacji dotyczących zajęć – ich formy, treści). Na zakończenie warsztatu (po 12 spotkaniach) odbywa się kolejne spotkanie z rodzicami – podsumowanie pracy terapeutycznej z dziećmi. W ciągu roku szkolnego planujemy dwie edycje każdego treningu. Pierwsza odbędzie się w październiku 2018 r., kolejna w lutym 2019 r.  Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w cyklu zajęć organizujemy warsztaty weekendowe. Podczas zajęć staramy się przekształcić trudność dziecka w określonym obszarze w nowe umiejętności. Ważne jest, aby dziecko przestało myśleć o sobie przez pryzmat niepowodzeń i nauczyło się radzić sobie z trudnościami w konstruktywny sposób. Udział w treningu nie sprawi, że dziecko np. przestanie się w ogóle bać, ale nauczy się, jak z przeżywanym lękiem sobie radzić.

Przed udziałem w treningu odbywa się jest konsultacja z psychologiem. Chcemy mieć pewność, że trening jest odpowiednią formą pracy dla Państwa dziecka.

Młodszym dzieciom proponujemy grupę terapeutyczną, która trwa dłużej niż warsztat.

Zapraszamy dzieci na wspólną przygodę w pokonywaniu trudności!

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.Mark Twain

Proponowane treningi – październik 2018, luty 2019:

 • Trening radzenie sobie z lękiem OSWOIĆ STRACHY.
  Dla kogo: dla dzieci, które często mają poczucie zmartwienia i niepokoju, które zgłaszają myśli powodujące lęk i mają trudność w uspokajaniu się.
  Wiek: 10 – 12 lat.
  Ilość dzieci w grupie: 7 (jedna grupa wiekowa) – grupa rozpoczęła pracę, kolejna edycja zajęć – luty 2019.
 • Trening radzenie sobie ze złością ZAMIAST KRZYKU.
  Dla kogo: dla dzieci, które wyrażają swoją złość w sposób „raniący innych”, które gorzej radzą sobie z frustracją, nie zawsze wiedzą, co i jak mogą zrobić, żeby się uspokoić.
  Wiek: 10 – 12 lat.
  Ilość dzieci w grupie: 6 – 7 (jedna grupa wiekowa) – grupa rozpoczęła pracę, kolejna edycja zajęć – luty 2019.
 • Trening umiejętności szkolnych LEPSZY START.
  Dla kogo: dla dzieci, które wymagają rozwijania umiejętności szkolnych (wzbogacania zasobu słownictwa, rozwijania uwagi, koncentracji, pamięci, doskonalenia sprawności manualnej).
  Wiek: 7 lat.
  Ilość dzieci w grupie: 4 (jedna grupa wiekowa).

Proponowane grupy terapeutyczne – październik 2018:

 • Grupa rozwijająca umiejętności społeczne RAZEM LEPIEJ. 
  Dla kogo: dla dzieci, które przejawiają mniejszą chęć i zainteresowanie zabawami z rówieśnikami, pozostają na uboczu; dla dzieci, które czują się zagubione w grupie, mniej pewne siebie, nie zawsze potrafią „obronić się”, wyrazić własne potrzeby i emocje; dla dzieci, które mają trudność w rozumieniu przeżyć, emocji i zachowań innych ludzi, które często frustrują się, gdy my także nie rozumiemy ich intencji, sposobu myślenia.
  Wiek: 4 – 5 lat – piątek, godz. 16.30 – 17.30. Początek zajęć – 23 listopada (1 miejsce wolne);
  Wiek: 6 – 7 lat – piątek, godz. 17.45 – 19.00. Początek zajęć – 16 listopada (1 miejsce wolne);
  Wiek: 7 – 8 lat – czwartek, godz. 17.00 – 18.15. Początek zajęć – 25 października (grupa kompletna);
  Wiek: 8 – 9 lat – czwartek, godz. 18.30 – 19.45. Początek zajęć – 4 października (grupa kompletna).
  Ilość dzieci w grupie: 6 (4 grupy wiekowe). Zajęcia odbywają się do ferii zimowych, z możliwością przedłużenia na kolejny semestr.

Specjaliści konsultujący dzieci i rodziców przed rozpoczęciem zajęć:
Hanna Ziarnowska – OSWOIĆ STRACHY, ZAMIAST KRZYKU
Karolina Matczak – RAZEM LEPIEJ, LEPSZY START

Zajęcia trwają od 60 do 90 minut, w zależności od tematyki i wieku dzieci.

Koszt – 70 złotych za spotkanie.