Grupy terapeutyczne dla dzieci

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy szeroką ofertę zajęć grupowych, których celem jest rozwijanie określonych sfer i umiejętności. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa zwykle ma charakter zamknięty, niezbędny jest udział dziecka w całym cyklu zajęć. Wyjątkowo możliwe jest dołączenie do grupy w trakcie jej trwania w przypadku dzieci młodszych. Pierwsze zajęcia to spotkanie z rodzicami (ustalenie zasad, przekazanie informacji dotyczących zajęć – ich formy, treści). Na zakończenie zajęć odbywa się kolejne spotkanie z rodzicami – podsumowanie pracy terapeutycznej z dziećmi, przekazanie zaleceń. Konsultacje indywidualne są umawiane na miarę potrzeb z terapeutą prowadzącym zajęcia. Dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć w cyklu zajęć planujemy warsztaty weekendowe. Podczas pracy terapeutycznej staramy się przekształcić trudność dziecka w określonym obszarze w nowe umiejętności. Ważne jest, aby dziecko przestało myśleć o sobie przez pryzmat niepowodzeń i nauczyło się radzić sobie z trudnościami w konstruktywny sposób. Udział w grupie terapeutycznej nie sprawi, że dziecko np. przestanie się w ogóle bać, ale nauczy się, jak z przeżywanym lękiem sobie radzić.

Przed zapisem do grupy terapeutycznej odbywa się konsultacja z psychologiem. Chcemy mieć pewność, że grupa jest odpowiednią formą pracy dla Państwa dziecka.

Zapraszamy dzieci na wspólną przygodę w pokonywaniu trudności!

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.Mark Twain

Proponowane grupy terapeutyczne – październik 2019:

RAZEM LEPIEJ

Grupa rozwijająca kompetencje społeczne, umiejętne i konstruktywne wyrażanie własnych potrzeb, prawidłowe budowanie relacji z innymi. Zachęcamy do udziału dzieci przejawiające mniejszą chęć i zainteresowanie byciem z rówieśnikami, pozostające na uboczu na grupy, które mają trudność w wyrażaniu własnych uczuć, potrzeb i poglądów, mniej pewne siebie. Zapraszamy też dzieci, które z kolei mają trudność w rozumieniu przeżyć, emocji i zachowań innych ludzi, u których warto rozwijać większą uważność na potrzeby innych. Udział w grupie terapeutycznej jest okazją na to, by uczestnicy lepiej poznali samych siebie, nabrali większej odporności na przeżywane na co dzień frustracje (lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem).

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2019/ 2020.

 • poniedziałek
  16.45 – 18.15 (1,5 godz.) – klasa V/VI,
 • wtorek
  15.15 – 16.15 (1 godz.) – 4/5 latki,
  16.30 – 17.30 (1 godz.) – 5/6 latki,
  17.45 – 18.45 (1 godz.) – 5/6 latki,
 • środa
  16.45 – 18.00 (1,15 godz.) – klasa I/II,
  18.15 – 19.30 (1,15 godz.) – klasa IV,
 • czwartek
  16.45 – 18.00 (1,15 godz.) – klasa II/III,
  18.15 – 19.30 (1,15 godz.) – klasa III/IV,
 • piątek
  16.45 – 18.15 (1,5 godz.) – klasa V/VI,
  18.30 – 20.00 (1,5 godz.) – klasa VII/VIII,

Ilość osób w grupie: 6 – 9.

Czas trwania: zajęcia trwają od 60 do 90 minut, w zależności od wieku dzieci.

Koszt: 70 złotych za spotkanie.

Miejsce zajęć: budynek Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, ul. Ostrowskiego 30 b, we Wrocławiu, sala 55.

Płatności za grupy, które odbywają się na ulicy Ostrowskiego prosimy kierować na poniższe konto bankowe do 10 dnia danego miesiąca.

Numer konta: 78 1090 2486 0000 0001 4031 0885

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Centrum Terapii MEDMENTAL Izabela Bancewicz-Mikulewicz

ul. Jemiołowa 44 lok. 109, 53-426 Wrocław

LEPSZY START

Grupa rozwijająca kompetencje społeczne, umiejętność podejmowania współpracy oraz funkcje poznawcze (rozumienie złożonych komunikatów, koncentrację uwagi). Zajęcia kierowane są do dzieci, które przejawiające mniejsze potrzeby społeczne lub mają trudność w rozumieniu intencji i zachowań innych, także dla dzieci, które mają problem w wyrażaniem siebie, własnych uczuć i myśli.

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2019/ 2020.

 • czwartek
  15.30 – 16.30 (1 godz.) – 3/4 latki,
  16.45 – 17.45 (1 godz.) – 7 latki,

Ilość osób w grupie: maksymalnie 4 osoby.

Czas trwania: zajęcia trwają 60 minut.

Koszt: 70 złotych za spotkanie.

Miejsce zajęć: Centrum Terapii MEDMENTAL, ul. Jemiołowa 44/ lok. 109, we Wrocławiu, gabinet nr 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607-409-405 (psycholog Izabela Bancewicz-Mikulewicz koordynująca pracę grup) lub w rejestracji 698-300-100.

Proponowane treningi – październik 2019:

MAPY PAMIĘCI – Trening pamięci i koncentracji uwagi

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.Benjamin Franklin

Trening kierowany jest do dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi, często sprawiają wrażenie nieuważnych, nieobecnych, mają kłopot z organizacją swojego działania oraz zakończeniem rozpoczętych zadań i aktywności. Ćwiczenia pamięci i koncentracji szczególnie pomocne będą dzieciom, którym nauka zajmuje dużo czasu a osiągnięcia szkolne są nieadekwatne do wkładanego wysiłku i potencjału intelektualnego.

Celem treningu jest rozwijanie u dziecka technik efektywnego uczenia się, polepszenie uwagi i percepcji, poprawa zapamiętywania nowych informacji, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz wzrost wytrwałości podczas wykonywania zadań.

Trening jest oparty na pozytywnym wzmacnianiu oraz rozwijaniu poczucia własnej skuteczności. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w grupie rówieśniczej.

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2019/ 2020.

 • piątek
  16.45 – 17.45 (1 godz.) – klasa III/IV,
  18.00 – 19.00 (1 godz.) – klasa V/VI,

Ilość osób w grupie: maksymalnie 4 osoby.

Czas trwania: zajęcia trwają 60 minut.

Koszt: 80 złotych za zajęcia grupowe (120 złotych indywidulanie).

Miejsce zajęć: Centrum Terapii MEDMENTAL, ul. Jemiołowa 44/ lok. 109, we Wrocławiu, gabinet nr 5.