Szkolenia dla studentów logopedii i logopedów chcących wzbogacić swój warsztat pracy

Praktyczne aspekty pracy logopedy z dzieckiem z ORM

Program szkolenia:

 1. Co to jest ORM – definicje
  • Samoistny opóźniony rozwój mowy.
  • Niesamoistny opóźniony rozwój mowy.
 2. Postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z ORM.
 3. Postępowanie terapeutyczne w przypadku dziecka z SORM i NORM.

Głoski najczęściej zniekształcane

Program szkolenia:

 1. Formy nieprawidłowej realizacji głosek.
 2. Ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe.
 3. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.
 4.  Przedstawienie metod wywoływania głosek.
 5. Utrwalanie i różnicowanie.

Mowa bezdźwięczna

Program szkolenia:

 1. Co nazywamy mową bezdźwięczną?
 2. Jakie są przyczyny bezdźwięczności?
 3. Metodyka postępowania logopedycznego.

Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji w szkole

Program szkolenia:

 1. Czym jest niedokształcenie mowy o typie afazji?
 2. Obraz kliniczny dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji z przewagą zaburzeń ekspresyjnych.
 3. Obraz kliniczny dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji z przewagą zaburzeń percepcyjnych.
 4. Jakie objawy niespecyficzne mogą towarzyszyć dziecku z n. m. o typie afazji.
 5. Na jakie trudności w uczeniu się napotykają dzieci z n. m. o typie afazji.
 6. Sposoby postępowania w nauczaniu dzieci z n. m. o typie afazji.
 7. Omówienie sytuacji emocjonalno-społecznej dziecka z n. m. o typie afazji

Kto prowadzi szkolenie: