Akademia rodzica

Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci. Winston Churchill

Warsztaty, które proponujemy Państwu w ramach Akademii Rodzica mają na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, wypracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów porozumiewania się z dzieckiem. Praca warsztatowa stwarza okazję do przyjrzenia się sobie w roli rodzica, poznania własnych oczekiwań wobec dziecka, zmianę dotychczasowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wychowywanie niektórych dzieci może być dla niektórych rodziców sporym wyzwaniem. Warto jest zastanowić się z innej, niż dotychczas perspektywy, jaka jest tego przyczyna.

Warsztaty pełnią też funkcję edukacyjną, dostarczają nam wiedzy, która może być przydatna na każdym z etapów rozwoju dziecka.

Warsztaty

Już wkrótce OSWOIĆ STRACHY w weekendowej wersji warsztatowej dla dzieci i rodziców. Zajęcia składają się z dwóch części – warsztatów dla rodziców dzieci lękowych, a następnie z części dla dzieci.

Podczas spotkania opowiemy o przyczynach zaburzeń lękowych oraz o sposobach radzenia sobie z nimi. Dzieci zdobędą wiedzę na temat emocji, lęku a także poznają techniki umożliwiające lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Całość zaprezentowana zostanie dzieciom w przyjaznej, zabawowej formie. Rodzice dowiedzą się jak wspierać dzieci w lepszym radzeniu sobie z emocjami oraz jakie strategie wychowawcze stosować, aby wspierać dziecko w pokonaniu lęków.

Kiedy: sobota 9 – 12:30 – część dla rodziców, 15 – 18:00 część dla dzieci

Osoba prowadząca: Hanna Ziarnowska, terapeuta poznawczo-behawioralny

Dla kogo: Dla dzieci i rodziców dzieci z klas 3 – 5

JOKER NET – warsztat profilaktyczny w zakresie zapobiegania uzależnieniom od gier sieciowych, internetu i hazardu on-line. W programie m. in. przekazanie wiedzy na temat ryzyka związanego z graniem hazardowym z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wprowadzenie w psychologiczne mechanizmy uczenia się i ich wykorzystanie przez twórców w określonych grach komputerowych, poznanie logicznych związków przyczynowo – skutkowych dotyczących grania/ nadmiernego używania internetu i regulowania emocji, analiza grania własnego dziecka oraz poznawanie programów do autokontroli gry, poznanie ogólnoeuropejskiego systemu klasyfikacji gier, neuropsychologicznych konsekwencji nadużywania tzw. nowych technologii.

BEZPIECZNA SIEĆ- WIRTUALNY ŚWIAT MOŻLIWOŚCI @ ZAGROŻENIA – poznanie form, jakie może przyjmować cyberprzemoc oraz sposobów jej przeciwdziałania, wypracowanie reguł bezpiecznego korzystania z sieci m.in. portali społecznościowych oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy, poznanie i wypracowanie sposobów zachowania zmniejszających ryzyko bycia osobą doświadczającą cyberprzemocy m.in. poznanie programów kontroli rodzicielskiej.

Osoba prowadząca: Łukasz Basaj – psycholog specjalności klinicznej, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany trener programu „FRED GOES NET”, certyfikowany terapeuta programu ,,CANDIS”, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach, członek Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Województwie Lubuskim.