Grupy terapeutyczne dla dzieci

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy szeroką ofertę zajęć grupowych, których celem jest rozwijanie określonych sfer i umiejętności. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa zwykle ma charakter zamknięty, niezbędny jest udział dziecka w całym cyklu zajęć. Wyjątkowo możliwe jest dołączenie do grupy w trakcie jej trwania w przypadku dzieci młodszych. Pierwsze zajęcia to spotkanie z rodzicami (ustalenie zasad, przekazanie informacji dotyczących zajęć – ich formy, treści). Na zakończenie zajęć odbywa się kolejne spotkanie z rodzicami – podsumowanie pracy terapeutycznej z dziećmi, przekazanie zaleceń. Konsultacje indywidualne są umawiane na miarę potrzeb z terapeutą prowadzącym zajęcia. Dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć w cyklu zajęć, planujemy warsztaty weekendowe. Podczas pracy terapeutycznej staramy się przekształcić trudność dziecka w określonym obszarze w nowe umiejętności. Ważne jest, aby dziecko przestało myśleć o sobie przez pryzmat niepowodzeń i nauczyło się radzić sobie z trudnościami w konstruktywny sposób. Udział w grupie terapeutycznej nie sprawi, że dziecko np. przestanie się w ogóle bać, ale nauczy się, jak z przeżywanym lękiem sobie radzić.

Przed zapisem do grupy terapeutycznej odbywa się konsultacja z psychologiem. Chcemy mieć pewność, że grupa jest odpowiednią formą pracy dla Państwa dziecka.

Zapraszamy dzieci na wspólną przygodę w pokonywaniu trudności!

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.Mark Twain

Proponowane grupy terapeutyczne

RAZEM LEPIEJ

Grupa rozwijająca kompetencje społeczne, umiejętne i konstruktywne wyrażanie własnych potrzeb, prawidłowe budowanie relacji z innymi. Zachęcamy do udziału dzieci przejawiające mniejszą chęć i zainteresowanie byciem z rówieśnikami, pozostające na uboczu na grupy, które mają trudność w wyrażaniu własnych uczuć, potrzeb i poglądów, mniej pewne siebie. Zapraszamy też dzieci, które z kolei mają trudność w rozumieniu przeżyć, emocji i zachowań innych ludzi, u których warto rozwijać większą uważność na potrzeby innych. Udział w grupie terapeutycznej jest okazją na to, by uczestnicy lepiej poznali samych siebie, nabrali większej odporności na przeżywane na co dzień frustracje (lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem).

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2023 / 2024.

  • Środa (SWPS, UL.OSTROWSKIEGO)
   16:30 – 17:30 (1 godz.) – 9/10 lat,
   17:45 – 18:45 (1 godz.) – 10/11 lat,
  • Środa (GABINET, UL.JEMIOŁOWA)
   16:30 – 17:30 (1 godz.) – 9/10 lat,
   17:45 – 18:45 (1 godz.) – 10/11 lat,
  • Czwartek (GABINET, UL.JEMIOŁOWA)
   17:00 – 18:30 (1,5 godz.) – 12/13 lat,
  • Czwartek (SWPS, UL.OSTROWSKIEGO)
   16:30 – 17:45 (1,5 godz.) – 13/14 lat,
   18:00 – 19:30 (1,5 godz.) – licealiści,

Ilość osób w grupie: 4 – 9.

Czas trwania: zajęcia trwają od 60 do 90 minut, w zależności od wieku dzieci.

Koszt: 120 złotych za spotkanie.

Miejsce zajęć: budynek Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, ul. Ostrowskiego 30 b, we Wrocławiu, sala 55, lub Gabinet w Centrum terapii MedMental, ul. Jemiołowa 44/ lok. 109.

Płatności za grupy, które odbywają się na ulicy Ostrowskiego, prosimy kierować na poniższe konto bankowe do 10 dnia danego miesiąca.

Numer konta: 78 1090 2486 0000 0001 4031 0885

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Centrum Terapii MEDMENTAL Izabela Bancewicz-Mikulewicz

ul. Jemiołowa 44 lok. 109, 53-426 Wrocław

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607-409-405 (psycholog Izabela Bancewicz-Mikulewicz koordynująca pracę grup) lub w rejestracji 698-300-100.

Dlaczego warto?

Grupy terapeutyczne - Dlaczego warto?