Szkolenie „Zrozumieć dzieci i młodzież w sieci”

Opis szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznania uczestników z niebezpieczeństwami panującymi w Internecie oraz metodami przeciwdziałania i zapobiegania tym zagrożeniom. Duży nacisk zostanie położony na najnowsze trendy występujące w świecie nowych technologii oraz na przykłady najbardziej wartościowych dobrych praktyk spędzania czasu przed ekranem smartfona/komputera.

Pełen opis szkolenia:

Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez Internetu (zwłaszcza w dobie COVID-19). Świat wirtualny cały czas stawia przed nami wyzwania, zmieniają się technologie, rozwiązania cyfrowe, wciąż pojawiają się nowe aplikacje z dnia na dzień stające się nową modą wśród dzieci i młodzieży. Celem szkolenia jest zapoznać rodziców/ opiekunów/ osób pracujących z dziećmi z najnowszymi internetowymi trendami i technologiami oraz ich wpływem na młodego człowieka. Omówione zostaną cztery kluczowe aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży w sieci:

  1. Cyberprzemoc i agresja elektroniczna,
  2. Uzależnienia od nowych technologii,
  3. Social Media – najważniejsze trendy,
  4. Gry komputerowe – wartościowe i niebezpieczne.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla rodziców, opiekunów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Kto prowadzi szkolenie:

  • Małgorzata Węgrzyn – psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
  • Rafał Węgrzyn – psycholog ze specjalizacją Interakcje Człowiek-Technologie, certyfikowany Trener Nauki, wykładowca akademicki.

Czas trwania szkolenia:

12 godzin dydaktycznych rozłożone na 4 spotkania po 3 godziny.