Terapia dorosłych

Osobom dorosłym, w zależności od przeżywanych problemów i trudności, oferujemy szeroki zakres udzielanej pomocy i wsparcia. W naszym centrum możecie Państwo skorzystać z psychoterapii indywidualnej, terapii rodzin i par, jeśli jesteście rodzicami wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze biorąc udział w Akademii Rodzica.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mechanizmy kierujące własnym zachowaniem oraz takich, które czują potrzebę wprowadzenia zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Zmiana może dotyczyć zarówno budowania relacji interpersonalnych, jak również sposobu przeżywania, myślenia oraz zachowania. Często powodem, dla którego rozpoczynamy psychoterapię są doświadczane i utrudniające prawidłowe funkcjonowanie: zaburzenia lękowe, depresyjne, problemy z odżywianiem, uzależnienia, niska samoocena, napady złości, kryzysy życiowe.