Zespół specjalistów

Przedstawiamy Państwu nasz zespół:

Izabela Bancewicz-Mikulewicz – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Studia na kierunku psychologia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia jako psycholog zdobywałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Swoją dotychczasową pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mogę podzielić na trzy obszary. Praca kliniczna to m. in. trwająca od dwudziestu lat praktyka prywatna, konsultacje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (oddział pediatrii, chirurgii onkologicznej i inne), Szpitala EMC. Aktywność dydaktyczna i naukowa to współpraca z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS (zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej dziecka na studiach dziennych i podyplomowych), wystąpienia i udział w sesjach plakatowych na konferencjach i kongresach. Działalność szkoleniowa to współpraca z fundacjami i instytucjami, realizacja projektów krajowych i zagranicznych (m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

W 2014 roku z wyróżnieniem zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej, szkolenie w nurcie systemowym w obszarze coachingu dla rodziców. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

Pełnię funkcję kierownika specjalizacji w szkoleniu specjalizacyjnym psychologów w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej psychologii dziecka. Pracuję w nurcie systemowym.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 607-409-405

Magdalena Bas – psycholog, terapeuta

Jestem psychologiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej.

Posiadam doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Umiejętności zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pomagam młodzieży i dzieciom przeżywającym sytuacje kryzysowe (np. rozwód rodziców), lęki, dolegliwości psychosomatyczne, trudności w relacjach, problemy emocjonalne, adaptacyjne i edukacyjne. Wspieram również rodziców w zakresie budowania pozytywnych relacji z dziećmi, rozwijania kompetencji rodzicielskich, radzenia sobie z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi i edukacyjnymi dzieci. Prowadzę konsultacje indywidualne dla rodziców oraz warsztaty, m.in. na temat: „Jak radzić sobie ze złością?”, „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z uczuciami?”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Ukończyłam szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Obecnie poszerzam kompetencje zawodowe w ramach szkolenia z systemowej terapii rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (psychologia ze specjalnością w zakresie psychologii klinicznej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku resocjalizacja.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 723-899-766

Aleksandra Błażejewska – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – nr certyfikatu 239 (http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=53).

W 2013 roku zdałam państwowy egzamin i uzyskałam tytuł specjalisty psychologii klinicznej.

Pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu oraz poradni psychologicznej. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Interwencji Kryzysowej. Specjalizuję się w psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Prowadzę psychoterapię. Zajmuję się zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz problemami adaptacyjnymi i interwencją kryzysową.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 604-857-215

Danuta Długosz – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Jestem absolwentką pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, posiadam tytuł praktyka w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT, jestem terapeutą motywującym i trenerem mentalnym. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Jestem kierownikiem poradni terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ząbkowicach Śląskich.

Diagnozuję i prowadzę terapię uzależnień. Specjalizuję się w pomaganiu osobom uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach behawioralnych. Prowadzę terapię dla członków rodzin osób uzależnionych oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a także osób z zaburzeniami łaknienia.

Prowadzę psychoterapie osób borykających się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, pragnącymi poprawić jakość swojego życia. Ponadto specjalizuje się w treningu mentalnym w sporcie (sport zawodowy i amatorski) pracując z zawodnikami oraz z trenerami. Pracuję zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi prowadząc terapie indywidualną i grupową. Od wielu lat także prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe.

W pracy psychoterapeutycznej korzystam m.in. z dorobku terapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo- behawioralnej, systemowej a także metody dialogu motywującego. Dbam o ciągły rozwój zawodowy oraz stałą superwizję.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 501-451-039

Patryk Długosz – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Jestem socjologiem i socjologiem patologii, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, terapeutą motywującym i trenerem mentalnym oraz współpracownikiem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

Diagnozuję i prowadzę terapię uzależnień. Specjalizuję się w pomaganiu osobom uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach behawioralnych. Prowadzę terapię dla członków rodzin osób uzależnionych oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Ponadto prowadzę psychoterapię osób borykających się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, pragnącymi poprawić jakość swojego życia.

Poza pracą kliniczną specjalizuję się w treningu mentalnym w biznesie i sporcie.

W obszarze biznesu zajmuję się wsparciem kadr menadżerskich wysokiego i średniego szczebla, komunikacją interpersonalną oraz moderowaniem wszelkich procesów grupowych w firmach (np. zebrań zarządów).

W obszarze sportu zajmuję się wsparciem zawodników i trenerów zarówno w sporcie zawodowym jaki i amatorskim.

Pracuję zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi prowadząc terapię indywidualną i grupową. Od wielu lat także prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe. W pracy psychoterapeutycznej korzystam m.in. z dorobku terapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo- behawioralnej, systemowej, a także metody dialogu motywującego. Dbam o ciągły rozwój zawodowy oraz stałą superwizję.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 508-356-334

Ksenia Gil – psycholog, socjoterapeuta, trener TUS

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz certyfikowanym trenerem TUS. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie realizuję 5- letni całościowy kurs psychoterapii w nurcie integratywnym.

Doświadczenie jako psycholog dzieci i młodzieży zdobywałam, pracując w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, w Dolnośląskim Centrum Psychologicznym i Psychoterapeutycznym Superego oraz w Fundacji Pozytywka. Podczas studiów oraz po ich ukończeniu uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, doskonaląc swoje techniki pracy. Aktualnie zajmuję stanowisko psychologa w Poradni Psychologicznej działającej w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy przy ul. Wołowskiej 9 we Wrocławiu.

W centrum MedMental zajmuję się pracą indywidualną z dziećmi i nastolatkami przejawiającymi trudności w obszarze emocjonalnym. Prowadzę również Trening Umiejętności Społecznych. Zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej ważna jest dla mnie ścisła współpraca z rodzicami.

W mojej pracy korzystam z dorobku różnych nurtów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego rozumienia rodziny oraz technik CBT. Pracuję pod stałą superwizją.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 664-754-538

Magdalena Kasperska – psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Swoją przygodę z pracą psychologa rozpoczęłam 15 lat temu. Wówczas po wolontariacie zostałam zatrudniona w szkole specjalnej, gdzie najpierw uczyłam się wspierać w rozwoju dzieci dotknięte różnymi wadami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Intensywnie się szkoląc, niedługo później zostałam przeniesiona do szkoły dla uczniów z autyzmem, gdzie pracuję do dzisiaj.  W międzyczasie rozpoczęłam dodatkową pracę we wczesnej interwencji, gdzie nabrałam ogromnego doświadczenia i wiedzy w pracy z dziećmi od niemowlęctwa do 9-go r.ż. Najcenniejsza była wówczas dla mnie ścisła współpraca z neurologopedą i lekarzem rehabilitacji. Bardzo dużo do mojej praktyki wniosło ukończenie dwuetapowego szkolenia na Terapeutę Integracji Sensorycznej. Nauczyłam się wówczas patrzeć na dzieci ze zdecydowanie szerszej perspektywy. W tamtym okresie doszłam również do ważnego wniosku, że tak jak często niezbędna jest terapia samego dziecka, tak i niezwykle ważna jest równoległa praca z rodzicami. Później nauczyłam się, że bardzo często wystarczy praca tylko z rodzicami. Był to moment, w którym zaczęłam rozwijać swoje kompetencje w pracy z dorosłym człowiekiem. Najpierw w Warszawie u dr Artura Kołakowskiego – psychiatry dziecięcego i psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego, który przez długie miesiące uczył mnie jak pracować z dzieckiem, a przede wszystkim z rodzicami dzieci z deficytem uwagi oraz ADHD.

Następnie ukończyłam całościowy, pięcioletni kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.
Od 2012 roku prowadzę terapię rodzin oraz par/małżeństw wraz z kooterapeutką Żanetą Tokarczyk. Przez pierwsze lata pracy terapeutycznej wspierałam rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka pracując zarówno z opiekunami, jak i podopiecznymi. W międzyczasie zaczęłam zwiększać swoje kompetencje w obszarze zarówno pracy z całą rodziną, z parą, jak i klientem indywidualnym. Po drodze zafascynowałam się mindfulness – treningiem uważności. Ukończyłam Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (ang. Mindfulness Based Stress Reduction), przeczytałam mnóstwo literatury i co najważniejsze praktykuję uważność każdego dnia. Kiedy to tylko możliwe próbuję uważność, jej praktyczny wymiar wprowadzać do procesu terapeutycznego.

Ciągłe doskonalenie umiejętności terapeutycznych (obecnie robię roczny kurs w zakresie psychoterapii małżeństw i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim), stała superwizja, rozwój osobisty oraz pasja jest zdecydowanie tym, co mnie charakteryzuje.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 503-753-058

Katarzyna Kloc–Starzyńska – psycholog, specjalność neuropsycholog kliniczny

Jestem psychologiem ze specjalnością w zakresie neuropsychologii klinicznej, zajmuję się wczesną interwencją terapeutyczną i wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku 0 – 10 lat. Diagnozuję i prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (m.in. spektrum autyzmu, ADHD) oraz dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Jestem trenerem funkcji poznawczych oraz prowadzę grupowe zajęcia umiejętności społecznych (TUS).

Zajmuję się poradnictwem, szkoleniami oraz grupami wsparcia dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Opracowuję indywidualne plany terapeutyczne oraz plany pracy zespołowej (IPET) dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) lub terapią w ramach ośrodków rehabilitacji dziennej. Prowadzę konsultacje w zakresie kompetencji edukacyjnych dziecka, w przypadku nieprawidłowości wynikających z oceny okresowej w przedszkolu lub szkole, w szczególności: zaburzeń koncentracji i uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej, zachowań agresywnych, zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SI), słuchowego (APD) oraz zaburzeń emocjonalno – społecznych i wysokiej wrażliwości (WWD). Współpracuję z rodzinami adopcyjnymi, rodzinnymi domami dziecka oraz rodzinami zastępczymi w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń więzi, traumy oraz FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych).

Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Współpracowałam z licznymi placówkami terapeutycznymi, m.in. Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER- ego, Ośrodkiem Rehabilitacji „Creatorek” oraz fundacjami m.in.: „PozyTYwka”, „Przystanek Rodzina”, „Promyk Słońca”.

Posługuję się komunikacją alternatywną oraz polskim językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym.

Interesuję się psychospołecznymi aspektami niepełnosprawności.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 604-947-526

Marcelina Katarzyna Lewandowska – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy i TUS, terapeuta ręki

Jestem pedagogiem specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz terapeutą zajęciowym. Studiowałam we Wrocławiu na DSW, na wydziale nauk pedagogicznych. Dodatkowo ukończyłam Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (biblioterapeuta) oraz studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Mam tytuł Terapeuty Ręki. Jestem certyfikowanym trenerem TUS.

Od wielu lat pracuję z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami genetycznymi i niepełnosprawnościami. Prowadzę terapię indywidualną i grupową z dziećmi oraz konsultacje z rodzicami. Uwielbiam swoją pracę, dlatego stale poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i kursach. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w wielu miejsach, m.in.: w Ośrodku Rehabililtacyjno – Edukacyjnym OSTOJA, Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju czy Ośrodku rehabilitacji „CREATOREK”. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej w klasie integracyjnej jako pedagog specjalny.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 600-786-285

Olga Lewiniec–Gremba – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach i placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną, zdrowiem psychicznym, w placówkach oświatowych. Jako psycholog pracowałam w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi oraz kilku szkołach ponadgimnazjalnych. W roli psychoterapeuty – na stażu w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, później w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu. W ramach współpracy z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii PLUS prowadziłam warsztaty i grupy rozwojowe. Jestem specjalistą w zakresie terapii młodzieży i dorosłych. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W swojej pracy terapeutycznej korzystam między innymi z dorobku podejścia humanistyczno–egzystencjalnego. Szkoliłam się w nurcie systemowym, Gestalt, Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ukończyłam szkolenie z socjoterapii i treningu umiejętności społecznych. Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych.

Prowadzi konsultacje i terapię również w języku angielskim (therapy in English).

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 606-884-693

Joanna Malcherek – Łabiak – psycholog, trener TUS

Ukończyłam z wyróżnieniem studia na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, kilkukrotnie zdobywając tytuł VIS (Very Important Student). Jestem certyfikowanym terapeutą metody TUS (certyfikat nr #7/TUS23WR06/2019). Aktualnie realizuję kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego oraz Fundacją „PozyTYwka” prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty psychoedukacyjne związane z profilaktyką zdrowia psychicznego oraz profilaktyką uzależnień. Koordynowałam także pracę Punktu Interwencji Kryzysowej działającego w siedzibie Fundacji „PozyTYwka”. Pracowałam w terapeutycznych punktach przedszkolnych realizując indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET) oraz prowadząc terapie indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywałam stażując m.in. w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „Praesterno” oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym, zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych. Współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego HOMINE.

Ukończyłam szkolenie „Uzależnienia behawioralne” organizowane przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” oraz certyfikowany kurs „Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży” zorganizowany przez firmę szkoleniową ANIMATOR. Uczestniczyłam w seminarium „Psychoterapia – ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych” organizowanym przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Posiadam doświadczenie w pracy naukowo – badawczej. Brałam udział w grantach realizowanych na Uniwersytecie SWPS głównie z zakresu psychologii ekonomicznej oraz psychologii podejmowania decyzji. Wystąpiłam z referatami na Międzynarodowej konferencji na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego Dziecko w systemie wsparcia, VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia Konsumpcja Jakość Życia” oraz XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ASPE.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 737-459-416

Karolina Matczak – psycholog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Psychologia i Pedagogika: Kształcenie Zintegrowane i edukacja Przedszkolna. Ukończyłam Szkołę Coachów. Posiadam 10- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Praktykę zawodową zdobywałam w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie. Doświadczenie psychologa nabyłam pracując w szkołach i przedszkolach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przez ponad rok prowadziłam autorskie Domowe Przedszkole oparte na filozofii edukacji demokratycznej.

Obecnie pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu oraz przedszkolach integracyjnych. Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ASD, Zespół Aspergera, Zespół Downa, MPD, ADHD) i trudnościami w nauce (profilaktyka i terapia dysleksji). Konstruuję Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, prowadzę nauczanie indywidualne uczniów.

W swojej codziennej pracy skupiam się na wydobywaniu z dziecka jego indywidualnego potencjału, pracy na zasobach, budowaniu poczucia własnej wartości. Interesuję się wykorzystaniem kart metaforycznych, pracą z obrazem, rodzicielstwem bliskości i neurodydaktyką. Prywatnie jestem żoną i mamą 2,5 – letniej Natalki.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 531-490-037

Jolanta Walas (Neustein) – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta

Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem.

Ukończyłam psychologię ze specjalnością społeczną i kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością komunikacja społeczna. Aktualnie jestem w trakcie doktoratu na Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Uczestniczyłam w kursie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, w Szkole Trenerów organizowanej przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus”, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz w licznych szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe. Aktualnie jestem w trakcie kursu doszkalającego z zakresu terapii par w Polskim Instytucie Eriksonowskim.

Poza działalnością w Gabinecie pracuje w szpitalu rehabilitacyjnym na oddziale neurologicznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziałach geriatrycznych oraz współpracując z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego i Akademią Wychowania Fizycznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

W Gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par starając się pomagać tym, którzy cierpią, chcą wprowadzać zmiany oraz podnieść jakość swojego życia.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 502-178-751

Żaneta Tokarczyk – psycholog, psychoterapeuta

Pracuję pod stałą superwizją w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem od 8 lat. Oprócz ukończenia psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i 4-letniego kursu terapii systemowej organizowanego przez WTTS w Poznaniu, ukończyłam również szkolenia z zakresu, m. in. redukcji stresu, coachingu kariery zawodowej, rozwoju osobistego i pracy z lękiem.

W terapii skupiam się na odkryciu z Klientami ich sił i zasobów, które pozwalają im poradzić sobie z kryzysami spowodowanymi utratą sensu życia, wypaleniem zawodowym, zdradą, żałobą, rozstaniem, trudnymi relacjami, poczuciem osamotnienia, stresem i innymi trudnościami emocjonalnymi.

Refleksją płynącą z mojego wieloletniego doświadczenia jest przekonanie, że zmiana prawie zawsze jest możliwa, a wprowadzona w życie znacząco i trwale poprawia jego jakość. Trafnie ujął to neurobiolog i noblista, Eric Kandel, mówiąc: Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania fizycznymi zmianami w mózgu.

Specjalizuję się w terapii systemowej, ale swoje umiejętności zawodowe wzbogacam również o elementy zawarte w innych nurtach, między innymi w terapiach: poznawczo – behawioralnej, narracyjnej, skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującym.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię par i rodzin. Jednym z filarów mojego doświadczenia jest wieloletnia praca w szkole z nastolatkami i ich rodzicami. Podczas spotkań skupiamy się na doskonaleniu komunikacji, okazywaniu uczuć i poszukiwaniu rozwiązania problemów optymalnego dla wszystkich członków rodziny.

Moją pasją jest życie „tu i teraz” – mindfulness, ponieważ pragnę dostrzegać wszystkie możliwości tworzenia jego lepszej wersji oraz lepszej wersji samej siebie. Do tego też zachęcam moich Klientów.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 609-775-330

Sara Siomkajło – psycholog, mgr filologii polskiej

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży. Podczas pracy terapeutycznej skupiam się na poczuciu bezpieczeństwa osób, które do mnie trafiają. Ważne jest dla mnie, by proces terapeutyczny opierał się na relacji, w której dziecko czy nastolatek poczuje się widziany i słyszany, a jego potrzeby rozpoznane. Jednocześnie cenię współpracę z rodzicami, wspieram relacje rodzic – dziecko. Zajmuję się psychoedukacją rodziców i opiekunów.

Obecnie pracuję na oddziale dziennym psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Pomagam w radzeniu sobie i towarzyszę w doświadczaniu różnych trudności emocjonalnych. Pracuję z dziećmi i nastolatkami, mierzącymi się z problemami z kręgu zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocji i zachowania, depresyjnych i lękowych, spektrum autyzmu. Pomagam w zakresie trudności adaptacyjnych i wynikających z kryzysów rozwojowych. Pracuję także z rodzinami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Realizuję całościowy kurs psychoterapii w podejściu systemowo – psychodynamicznym w krakowskiej szkole Fundacji KONTEKST (szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Doświadczenie zdobywałam, pracując z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji, a także realizując liczne projekty warsztatowe w obszarze zdrowia psychicznego: zajęcia psychoedukacyjne, rozwijające u dzieci kompetencje emocjonalno – społeczne i twórcze.

Współpracowałam z Fundacją PozyTYwka, gdzie współtworzyłam i realizowałam warsztaty psychoedukacyjne oraz z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Udzielałam pomocy młodzieży i młodym dorosłym w punkcie Interwencji Kryzysowej. Współpracowałam z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER- ego, gdzie prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Uczestniczę w konferencjach i szkolę się m.in. w obszarze: psychologii klinicznej, psychoterapii, interwencji kryzysowej, psychologii rozwojowej, problemów rozwojowych u dzieci, samouszkodzeń.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 697-409-614

Bogumiła Szumska – neurologopeda

Posiadam Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów, prowadzę indywidualną i grupową terapię logopedyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywam przez wiele lat pracując w Poradni Logopedycznej, Poradni dla Osób z autyzmem dziecięcym i Oddziale Dziennym Psychiatrii w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyłam Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie, Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii w Krakowie oraz Akademię Medyczną na Wydziale Pielęgniarskim we Wrocławiu. Wiedzę i umiejętności systematycznie rozwijam uczestnicząc w licznych szkoleniach logopedycznych m.in. diagnozy i terapii dzieci o profilu autystycznym, diagnozy i terapii afazji, z zastosowania Metody Krakowskiej w terapii dzieci.

Prowadzę szkolenia logopedyczne dzieląc się swoim ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu, wadami artykulacyjnymi, mutyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami emocjonalnymi (dzieci wycofane, lękowe).

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 696-462-574

Małgorzata Węgrzyn – psycholog, terapeuta behawioralny

Studia psychologiczne o specjalności klinicznej ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz terapeuta behawioralny. Ukończyłam studia podyplomowe z interwencji kryzysowej. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji państwowej z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Odbyłam kursy specjalizujące w ramach Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (m.in. „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”, „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej („Terapia Osób z Mutyzmem Wybiórczym”). Uczestniczyłam w warsztatach organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (m.in. „Wykorzystanie seksualne dzieci – metodyka przesłuchań małoletnich świadków, diagnoza i opiniowanie sądowe”). W ramach szkolenia psychologicznego na Uniwersytecie SWPS, kształciłam się w dziedzinie psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się praca z ofiarami przemocy, wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości człowieka oraz psychoedukacja rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych. Pracuję w nurcie integratywnym.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 697-895-087

Damian Wolak – seksuolog, psycholog, psychoterapeuta

W ramach prowadzonej praktyki zajmuję się psychoterapią młodzieży i dorosłych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz terapię seksuologiczną. W ramach psychoterapii seksuologicznej zajmuję się dysfunkcjami seksualnymi kobiet oraz mężczyzn. Dodatkowo w obszarze mojej pracy znajdują się zaburzenia identyfikacji płciowej i transseksualizm.

Umiejętności do prowadzenia terapii doskonalę w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jako dyplomowany seksuolog jestem w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Moją wiedzę zdobywałem w trakcie studiów oraz kursów:

  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, psychologia, specjalność kliniczna
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia
  • Katowicki Instytut Psychoterapii, cykl szkoleń z psychoterapii zaburzeń seksualnych prowadzony przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
  • Ośrodek Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu, staż z seksuologii klinicznej i sądowej wieku rozwojowego
  • Centrum Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, szkolenia z zakresu opiniowania sądowego
  • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Psychoterapia
  • Wrocławski Instytut Psychoterapii, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna, konsultant psychoterapii pozytywnej.
  • Wrocławski Instytut Psychoterapii, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Biorę również czynny udział w konferencjach seksuologicznych, odbywających się na terenie kraju oraz szkoleniach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 606-679-309

Małgorzata Gamrat (Zalewska) – psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuję jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym, obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuję się w psychoterapii młodzieży i osób dorosłych. Jestem również dyplomowanym socjoterapeutą po ukończonym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Na co dzień pracuję także w Technikum nr 13 we Wrocławiu oraz Fundacji Praesterno, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dla młodzieży, a także socjoterapię oraz grupy dla rodziców w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na stażu w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kompetencje zawodowe cały czas rozwijam uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Centrum Terapii MedMental prowadzę diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię młodzieży i osób dorosłych. Zajmuję się terapią zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń zachowania i osobowości oraz pomocą w zakresie problemów adaptacyjnych i wynikających z kryzysów rozwojowych.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 695-379-891

Hanna Ziarnowska (Lernacińska) – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

Praca jest moją pasją, psychologią interesuję się od 12 roku życia, kiedy przeczytałam moją pierwszą książkę na ten temat. Pracuję z młodzieżą oraz dziećmi od 7 roku życia oraz z rodzicami. Swoje doświadczenie zdobywałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w ramach współpracy z Fundacją PozyTYwka i Centrum SUPER-ego, a także jako psycholog w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Dzięki moim doświadczeniom lepiej rozumiem trudności z jakimi mogą się zmagać rodzice i dzieci. Regularnie udowadniam, że terapii nie trzeba się obawiać. Zapraszam dzieci i młodzież w kryzysie, z depresją, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami emocji lub zachowania.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim w 2014 roku, ukończyłam szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, aktualnie kontynuuję naukę w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Swoją pracę poddaję superwizji.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 667-152-281

Anna Żukrowska – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym prowadzonym pod kierunkiem dr Piotra Drozdowskiego. W 2014 uzyskałam tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Otrzymałam wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia dla osób z najlepszym wynikiem egzaminu specjalizacyjnego w 2014 roku.

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, zajmując się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Równolegle prowadziłam diagnostykę i terapię indywidualną dzieci i młodzieży w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym zajmując się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Współpracuję z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, prowadzę zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży.

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób w okresie wczesnej dorosłości z zakresu problematyki kryzysów rozwojowych, zaburzeń nerwicowych, lękowych oraz depresyjnych.

Rejestracja poprzez Centrum Terapii MedMental – nr tel.: 698-300-100

Kontakt do terapeuty – nr tel.: 691-596-376