Zespół specjalistów

Przedstawiamy Państwu nasz zespół:

Izabela Bancewicz-Mikulewicz – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Studia na kierunku psychologia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia jako psycholog zdobywałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Swoją dotychczasową pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mogę podzielić na trzy obszary. Praca kliniczna to m. in. trwająca od dwudziestu lat praktyka prywatna, konsultacje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (oddział pediatrii, chirurgii onkologicznej i inne), Szpitala EMC. Aktywność dydaktyczna i naukowa to współpraca z Uniwersytetem SWPS (zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej dziecka na studiach dziennych i podyplomowych), wystąpienia i udział w sesjach plakatowych na konferencjach i kongresach. Działalność szkoleniowa to współpraca z fundacjami i instytucjami, realizacja projektów krajowych i zagranicznych (m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

W 2014 roku z wyróżnieniem zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej, szkolenie w nurcie systemowym w obszarze coachingu dla rodziców. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej oraz PTP. 

Pełnię funkcję kierownika specjalizacji w szkoleniu specjalizacyjnym psychologów w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej psychologii dziecka. Pracuję w nurcie systemowym.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 607-409-405

Magdalena Bas – psycholog, terapeuta

Jestem psychologiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej.

Posiadam doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Umiejętności zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pomagam młodzieży i dzieciom przeżywającym sytuacje kryzysowe (np. rozwód rodziców), lęki, dolegliwości psychosomatyczne, trudności w relacjach, problemy emocjonalne, adaptacyjne i edukacyjne. Wspieram również rodziców w zakresie budowania pozytywnych relacji z dziećmi, rozwijania kompetencji rodzicielskich, radzenia sobie z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi i edukacyjnymi dzieci.

Prowadzę konsultacje indywidualne dla rodziców oraz warsztaty, m.in. na temat: „Jak radzić sobie ze złością?”, „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z uczuciami?”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym.

Ukończyłam szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Ukończyłam również kurs podstawowy i zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, par i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Nadal poszerzam kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (psychologia ze specjalnością w zakresie psychologii klinicznej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku resocjalizacja.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 723-899-766

Aleksandra Błażejewska – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – nr certyfikatu 239 (http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=53).

W 2013 roku zdałam państwowy egzamin i uzyskałam tytuł specjalisty psychologii klinicznej.

Pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu oraz poradni psychologicznej. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Interwencji Kryzysowej. Specjalizuję się w psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Prowadzę psychoterapię. Zajmuję się zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz problemami adaptacyjnymi i interwencją kryzysową.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 604-857-215

Danuta Długosz – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Jestem absolwentką pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, posiadam tytuł praktyka w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT, jestem terapeutą motywującym i trenerem mentalnym. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Jestem kierownikiem poradni terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ząbkowicach Śląskich.

Diagnozuję i prowadzę terapię uzależnień. Specjalizuję się w pomaganiu osobom uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach behawioralnych. Prowadzę terapię dla członków rodzin osób uzależnionych oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a także osób z zaburzeniami łaknienia.

Prowadzę psychoterapie osób borykających się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, pragnącymi poprawić jakość swojego życia. Ponadto specjalizuje się w treningu mentalnym w sporcie (sport zawodowy i amatorski) pracując z zawodnikami oraz z trenerami. Pracuję zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi prowadząc terapie indywidualną i grupową. Od wielu lat także prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe.

W pracy psychoterapeutycznej korzystam m.in. z dorobku terapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo- behawioralnej, systemowej a także metody dialogu motywującego. Dbam o ciągły rozwój zawodowy oraz stałą superwizję.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 501-451-039

Patryk Długosz – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Jestem socjologiem i socjologiem patologii, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, terapeutą motywującym i trenerem mentalnym oraz współpracownikiem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

Diagnozuję i prowadzę terapię uzależnień. Specjalizuję się w pomaganiu osobom uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach behawioralnych. Prowadzę terapię dla członków rodzin osób uzależnionych oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Ponadto prowadzę psychoterapię osób borykających się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, pragnącymi poprawić jakość swojego życia.

Poza pracą kliniczną specjalizuję się w treningu mentalnym w biznesie i sporcie.

W obszarze biznesu zajmuję się wsparciem kadr menadżerskich wysokiego i średniego szczebla, komunikacją interpersonalną oraz moderowaniem wszelkich procesów grupowych w firmach (np. zebrań zarządów).

W obszarze sportu zajmuję się wsparciem zawodników i trenerów zarówno w sporcie zawodowym jaki i amatorskim.

Pracuję zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi prowadząc terapię indywidualną i grupową. Od wielu lat także prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe. W pracy psychoterapeutycznej korzystam m.in. z dorobku terapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo- behawioralnej, systemowej, a także metody dialogu motywującego. Dbam o ciągły rozwój zawodowy oraz stałą superwizję.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 508-356-334

Magdalena Kasperska – psycholożka, psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii systemowej, terapeutka EMDR, oligofrenopedagożka, terapeutka integracji sensorycznej

Swoją przygodę z pracą psychologa rozpoczęłam w 2003 roku, gdy zostałam zatrudniona w szkole dla uczniów z autyzmem, gdzie pracuję do dzisiaj. W międzyczasie pracowałam również we wczesnej interwencji, zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi od niemowlęctwa do 9-go r.ż., ściśle współpracując z neurologopedą i lekarzem rehabilitacji. W tamtym okresie ukończyłam dwuetapowe szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej, które pozwoliło mi spojrzeć na rozwój dzieci ze zdecydowanie szerszej perspektywy. Doszłam wówczas do ważnego wniosku, że tak jak często niezbędna jest terapia samego dziecka, tak i niezwykle ważna jest równoległa praca z rodzicami. Zaczęłam więc rozwijać swoje kompetencje w pracy z dorosłym człowiekiem. Ukończyłam roczne szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym w Warszawie u dr Artura Kołakowskiego – psychiatry dziecięcego i psychoterapeuty, który uczył mnie jak pracować z rodzicami dzieci z deficytem uwagi oraz ADHD.

Następnie ukończyłam całościowy, pięcioletni kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, w którym to regularnie odbywam kursy doskonalące oraz uczestniczę w regularnych spotkaniach superwizyjnych.

Od 2012 roku prowadzę terapię rodzin oraz par z drugą terapeutką Żanetą Tokarczyk. Przez pierwsze lata pracy terapeutycznej wspierałam rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka pracując zarówno z opiekunami, jak i podopiecznymi. W międzyczasie zaczęłam zwiększać swoje kompetencje w obszarze zarówno pracy z całą rodziną, z parą, jak i klientami indywidualnymi. Po drodze zafascynowałam się mindfulness – treningiem uważności. Ukończyłam Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (ang. Mindfulness Based Stress Reduction), praktykuję uważność każdego dnia oraz wprowadzam ją do procesu terapeutycznego z klientami.

Regularnie doskonalę swój warsztat terapeutyczny. Ukończyłam roczny kurs w zakresie psychoterapii małżeństw i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
W 2021 roku ukończyłam warsztat poświęcony teorii poliwagalnej, gdzie nauczyłam się jak człowiek może regulować samego siebie w kierunku równowagi z pozycji układu nerwowego.

Ukończyłam również pełne dwuczęściowe szkolenie otrzymując certyfikat ukończenia EMDR Basic-Training upoważniające do prowadzenia terapii w podejściu EMDR. W procesie terapii w tym podejściu klient pracuje nad negatywnymi przekonaniami dotyczącymi siebie oraz świata, aby przetworzyć zablokowane emocje i nadać im nowe znaczenia. Klient przywołuje bolesne wspomnienia, skupiając uwagę na uczuciach i myślach, które ono powoduje. Wykorzystuje się tutaj bilateralną stymulację (najczęściej ruch gałek ocznych), aby uruchomić proces przetwarzania informacji. Terapia EMDR ma na celu zmienić nasze postrzeganie o wydarzeniach z przeszłości, aby były one dla nas wspomnieniami, a nie wciąż przeżywanym doświadczeniem. Jest ona rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 503-753-058

Olga Lewiniec – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach i placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną, zdrowiem psychicznym, w placówkach oświatowych. Jako psycholog pracowałam w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi oraz kilku szkołach ponadgimnazjalnych. W roli psychoterapeuty – na stażu w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, później w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu. W ramach współpracy z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii PLUS prowadziłam warsztaty i grupy rozwojowe. Jestem specjalistą w zakresie terapii młodzieży i dorosłych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz terapię par i rodzin. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W swojej pracy terapeutycznej korzystam między innymi z dorobku podejścia humanistyczno–egzystencjalnego. Szkoliłam się w nurcie systemowym, Gestalt, Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ukończyłam szkolenie z socjoterapii i treningu umiejętności społecznych. Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych.

Prowadzi konsultacje i terapię również w języku angielskim (therapy in English).

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 606-884-693

Joanna Malcherek – Łabiak – psychoterapeuta systemowy, psycholog, trener TUS

Ukończyłam studia na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, kilkukrotnie zdobywając tytuł VIS.
Jestem psychoterapeutą systemowym oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (ukończyłam Kurs Podstawowy oraz Kurs Zaawansowany). Aktualnie jestem w procesie certyfikacji. Swoją pracę poddaję superwizji w WTTS, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także certyfikowanym terapeutą metody TUS.

Poza pracą w Gabinecie jestem pracownikiem naukowym na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, prowadząc ćwiczenia z zakresu psychologii poznawczej dla studentów psychologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego oraz Fundacją „PozyTYwka” prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty psychoedukacyjne związane z profilaktyką zdrowia psychicznego oraz profilaktyką uzależnień. Koordynowałam także pracę Punktu Interwencji Kryzysowej. Pracowałam w terapeutycznych punktach przedszkolnych realizując indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET) oraz prowadząc terapie indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „Praesterno” oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Posiadam doświadczenie w pracy naukowo – badawczej. Brałam udział w grantach realizowanych na Uniwersytecie SWPS głównie z zakresu psychologii ekonomicznej oraz psychologii podejmowania decyzji. Wystąpiłam z referatami na Międzynarodowej konferencji na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego Dziecko w systemie wsparcia, VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia Konsumpcja Jakość Życia” oraz XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ASPE.

Specjalizuję się w terapii rodzinnej, terapii par oraz indywidualnej dzieci i młodzieży. Prowadzę również spotkania z zakresu poradnictwa rodzicielskiego (trudności i problemy wychowawcze).

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 737-459-416

Karolina Matczak – psycholog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, edukator, trener TUS, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Psychologia oraz Pedagogika – Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna. Ukończyła Szkołę Coachów, a także 4-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Praktykę zawodową zdobyła w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, a także na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Oddziale Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Doświadczenie psychologa nabyła pracując w masowych szkołach i przedszkolach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także w prywatnej praktyce gabinetowej. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Wykładowca w Dolnoślaskiej Szkole Wyższej. Twórczyni marki Niezłe Klocki.

Obecnie pracuje w Centrum Terapii MedMental, gdzie w ramach swojej pracy prowadzi terapię indywidualną i grupową, a także warsztaty rodzicielskie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci. W swojej codziennej pracy skupia się na wydobywaniu z dziecka jego indywidualnego potencjału, pracy na zasobach, budowaniu poczucia własnej wartości i koherencji. Interesuje się wykorzystaniem kart metaforycznych, pracą z obrazem i bajkoterapią. Mama Natalki i Marcysi.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 531-490-037

Bogumiła Szumska – neurologopeda

Posiadam Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów, prowadzę indywidualną i grupową terapię logopedyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywam przez wiele lat pracując w Poradni Logopedycznej, Poradni dla Osób z autyzmem dziecięcym i Oddziale Dziennym Psychiatrii w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyłam Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie, Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii w Krakowie oraz Akademię Medyczną na Wydziale Pielęgniarskim we Wrocławiu. Wiedzę i umiejętności systematycznie rozwijam uczestnicząc w licznych szkoleniach logopedycznych m.in. diagnozy i terapii dzieci o profilu autystycznym, diagnozy i terapii afazji, z zastosowania Metody Krakowskiej w terapii dzieci.

Prowadzę szkolenia logopedyczne dzieląc się swoim ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu, wadami artykulacyjnymi, mutyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami emocjonalnymi (dzieci wycofane, lękowe).

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 696-462-574

Żaneta Tokarczyk – psycholog, psychoterapeuta

Pracuję pod stałą superwizją w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem od 12 lat. Oprócz ukończenia psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i 4-letniego kursu terapii systemowej organizowanego przez WTTS w Poznaniu, ukończyłam również szkolenia z zakresu, m. in. redukcji stresu, coachingu kariery zawodowej, rozwoju osobistego i pracy z lękiem.

W terapii skupiam się na odkryciu z Klientami ich sił i zasobów, które pozwalają im poradzić sobie z kryzysami spowodowanymi utratą sensu życia, wypaleniem zawodowym, zdradą, żałobą, rozstaniem, trudnymi relacjami, poczuciem osamotnienia, stresem i innymi trudnościami emocjonalnymi.

Refleksją płynącą z mojego wieloletniego doświadczenia jest przekonanie, że zmiana prawie zawsze jest możliwa, a wprowadzona w życie znacząco i trwale poprawia jego jakość. Trafnie ujął to neurobiolog i noblista, Eric Kandel, mówiąc: Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania fizycznymi zmianami w mózgu.

Specjalizuję się w terapii systemowej, ale swoje umiejętności zawodowe wzbogacam również o elementy zawarte w innych nurtach, między innymi w terapiach: poznawczo – behawioralnej, narracyjnej, skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującym.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię par i rodzin. Jednym z filarów mojego doświadczenia jest wieloletnia praca w szkole z nastolatkami i ich rodzicami. Podczas spotkań skupiamy się na doskonaleniu komunikacji, okazywaniu uczuć i poszukiwaniu rozwiązania problemów optymalnego dla wszystkich członków rodziny.

Moją pasją jest życie „tu i teraz” – mindfulness, ponieważ pragnę dostrzegać wszystkie możliwości tworzenia jego lepszej wersji oraz lepszej wersji samej siebie. Do tego też zachęcam moich Klientów.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 609-775-330

Jolanta Walas – psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych

Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem.

Jestem doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ukończyłam psychologię ze specjalnością społeczną i kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością komunikacja społeczna.

Uczestniczyłam w kursie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, w Szkole Trenerów organizowanej przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus”, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kursie doszkalającym z zakresu terapii par w Polskim Instytucie Terapii Eriksonowskiej oraz w licznych szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym oraz szpitalu na oddziale geriatrycznym i neurologicznym, a także współpracując z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego i Akademią Wychowania Fizycznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

W Gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par, starając się pomagać tym, którzy cierpią, chcą wprowadzać zmiany oraz rozwinąć się i poprawić jakość swojego życia.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 502-178-751

Małgorzata Węgrzyn – psycholog, psychoterapeuta

Studia psychologiczne o specjalności klinicznej ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz terapeuta behawioralny. Ukończyłam studia podyplomowe z interwencji kryzysowej. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji państwowej z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Odbyłam kursy specjalizujące w ramach Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (m.in. „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”, „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej („Terapia Osób z Mutyzmem Wybiórczym”). Uczestniczyłam w warsztatach organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (m.in. „Wykorzystanie seksualne dzieci – metodyka przesłuchań małoletnich świadków, diagnoza i opiniowanie sądowe”). W ramach szkolenia psychologicznego na Uniwersytecie SWPS, kształciłam się w dziedzinie psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się praca z ofiarami przemocy, wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości człowieka oraz psychoedukacja rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych. Pracuję w nurcie integratywnym.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 575-771-131

Damian Wolak – seksuolog, psycholog, psychoterapeuta

W ramach prowadzonej praktyki zajmuję się psychoterapią młodzieży i dorosłych (zarówno w obszarze problemów natury psychologicznej, jak i seksuologicznej).

Obecnie swoje umiejętności do prowadzenia psychoterapii doskonalę w ramach 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i w tym nurcie prowadzę psychoterapię.

Umiejętności do prowadzenia psychoterapii doskonaliłem również w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz w ramach Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie wraz z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani w Poznaniu, a także w ramach studium z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.

Ukończyłem studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z seksuologii na UAM w Poznaniu. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i seminariach, jak również w szkoleniach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Jestem certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV. Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu w ramach stażu z seksuologii klinicznej i sądowej wieku rozwojowego oraz w ramach stażu z seksuologii klinicznej pod kierunkiem mgr Magdaleny Przystańskiej. Swoją pracę z każdym pacjentem poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 606-679-309

Hanna Ziarnowska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz szkolenie w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Obecnie realizuję wymagania, aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.
Swoje doświadczenie zdobywałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Fundacji PozyTYwka oraz Centrum Super-EGO. Obecnie pracuję w poradni terapeutycznej, gdzie wspieram dzieci i młodzież.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Biorę udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach, które pozwalają mi stale podnosić swoją wiedzę i kompetencje zawodowe.

Przyjmuję dorosłych, młodzież oraz dzieci od 7 roku życia.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 667-152-281

Aleksandra Zimnicka – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, socjoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam również roczne Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Przeszłam szkolenie z Biblioterapii i Bajkoterapii przygotowane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, szkolenie „Uzależnienia Behawioralne” organizowane przez Stowarzyszenie „KARAN” i wiele innych.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Fundacji Opieka i Troska. W Środowiskowym Domu Samopomocy typu A zajmowałam się terapią osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Prowadziłam psychoedukację, treningi komunikacyjne, treningi umiejętności praktycznych oraz społecznych, biblioterapię i konsultacje indywidualne. Byłam również koordynatorem projektu Klub Aktywizacji Społecznej „Na zakręcie”, który dedykowany jest osobom po kryzysie psychicznym. Obecnie pracuję w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Psychologus, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną, wsparciem dla rodziców oraz wsparciem środowiska szkoły oraz rodziny.

Obserwowanie zmiany w funkcjonowaniu pacjentów oraz zmniejszenie nieprzyjemnych objawów są dla mnie dużą satysfakcją i głównym wskaźnikiem rezultatu terapii. W Centrum Terapii MedMental prowadzę grupy socjoterapeutyczne dla nastolatków oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapię dla młodzieży, konsultacje z rodzicami oraz badam inteligencję Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 512-574-312

Anna Żukrowska – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym prowadzonym pod kierunkiem dr Piotra Drozdowskiego. W 2014 uzyskałam tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Otrzymałam wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia dla osób z najlepszym wynikiem egzaminu specjalizacyjnego w 2014 roku.

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, zajmując się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Równolegle prowadziłam diagnostykę i terapię indywidualną dzieci i młodzieży w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym zajmując się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Współpracuję z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, prowadzę zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży.

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób w okresie wczesnej dorosłości z zakresu problematyki kryzysów rozwojowych, zaburzeń nerwicowych, lękowych oraz depresyjnych.

Rejestracja bezpośrednio u terapeuty – nr tel.: 691-596-376