Kursy i szkolenia dla specjalistów

Dlaczego warto wybrać szkolenie w Centrum Terapii MedMental?

Specjaliści naszego Centrum mają wieloletnie doświadczenie kliniczne, część z nich to nauczyciele akademiccy współpracujący m. in. z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. Szkolenia dotyczące określonego zagadnienia (np. uzależnienie od internetu, zaburzenia lękowe, opóźniony rozwój mowy) prowadzą osoby, które zajmują się nim na co dzień. Celem każdego szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek w wyznaczonym obszarze pracy z dzieckiem lub osobą dorosłą, aktualnej wiedzy oraz narzędzi mających zastosowanie w praktyce klinicznej.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dostosowanego do potrzeb zespołu, kadry pedagogicznej danej placówki, jeśli tematyka znajduje się w obszarze naszej specjalizacji.

Pełna Oferta

Oferta będzie dostępna wkrótce…

W przygotowaniu:

Praktyczne aspekty pracy logopedy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy.

Szkolenie skierowane do studentów logopedii, logopedów, terapeutów pracujących z dzieci z ORM.

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą, prawidłowego rozwoju mowy, sposobów diagnozy oraz praktycznych metod terapii.

Program szkolenia:

 1. Czym jest mowa?
 2. Normy rozwojowe – etapy prawidłowego rozwoju mowy.
 3. Obraz kliniczny dziecka z ORM (samoistny i niesamoistny ORM).
 4. Postępowanie diagnostyczne obejmujące ocenę umiejętności językowych dziecka.
 5. Terapia dziecka z ORM. Praktyczne metody pracy uwzględniające rozwój wszystkich systemów języka oraz kształtowanie sytuacji komunikacyjnych.
 6. Ogólne zasady terapii neurologopedycznej dziecka z ORM.

Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji w szkole.

 1. Czym jest niedokształcenie mowy o typie afazji?
 2. Obraz kliniczny dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji z przewagą zaburzeń ekspresyjnych.
 3. Obraz kliniczny dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji z przewagą zaburzeń percepcyjnych.
 4. Jakie objawy niespecyficzne mogą towarzyszyć dziecku z n. m. o typie afazji.
 5. Na jakie trudności w uczeniu się napotykają dzieci z n. m. o typie afazji.
 6. Sposoby postępowania w nauczaniu dzieci z n. m. o typie afazji.
 7. Omówienie sytuacji emocjonalno-społecznej dziecka z n. m. o typie afazji.